ПОРТАЛ ЗА ОБУКЕ


Добродошли!

Портал за обуке је осмишљен да на једноставан, ефикасан и економичан начин омогући полазницима да прошире постојећа и усвоје нова знања и информације, односно похађају обуке на даљину које Агенција за спречавање корупције спроводи.

  ПОСТОЈЕЋЕ ОБУКЕ

Етика и интегритет

На Порталу је тренутно доступна обука на даљину (онлајн обука) под називом „Етика и интегритет”. Обука је намењена запосленима у органима јавне власти, односно органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, установама, јавним предузећима и другим правним лицима чији је оснивач или члан Република Србија, аутoномна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина.

Ова обука ће Вам омогућити усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у органима јавне власти. Истовремено, ојачаћете способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама и ситуацијама етичких дилема.

Обука се састоји од четири тематске целине, а након сваке потребно је да одговорите на неколико питања обележавањем једног од више понуђених одговора (питања вишеструког избора). Темпо, место и време похађања обуке можете у потпуности прилагодити себи.


УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЗА ОБУКЕ

Пре него што се пријавите за похађање обуке на даљину, молимо Вас да пажљиво прочитате Обавештење о условима прикупљања и обради података о личности  у циљу упознавања са сврхом њиховог прикупљања и даље обраде од стране Агенције за спречавање корупције.

Запослени у органу јавне власти може самостално да се пријави за похађање обуке на даљину тако што ће уредно попуњен  Образац пријаве доставити на имејл адресу: edukacije@acas.rs

Органи јавне власти могу истовремено да изврше пријаву већег броја запослених, у складу са планом спровођења обуке, тако што ће уредно попуњен ексел радни лист  са траженим подацима послати на: edukacije@acas.rs

Без обзира на начин пријаве, сваки корисник коме је отворен налог биће обавештен путем електронске поште о начину регистрације, структури лекција, полагању тестова итд. Ово упутство је неопходно пажљиво прочитати и следити наведене инструкције за похађање обуке.

 

ИНФО КУТАК

Најчешћа питања и одговори

Уколико имате било каквих проблема при регистрацији можете контактирати Одсек за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију путем имејла: edukacije@acas.rs или телефона: 011/ 41 49 113.

Најчешћа питања у вези са спровођењем обуке Етика и интегритет у органима јавне власти
и одговори
1. Да ли сви запослени морају да похађају обуку?

Када говоримо о циљној групи обуке Етика и интегритет, она обухвата све запослене, што
значи: запослене на неодређено време, запослене на одређено време, лица ангажована ван
радног односа (нпр. за обављање привремених и повремених послова), руководиоце свих
нивоа руковођења и функционере. Један од разлога због којих је програм усвојен је и
унапређење етичке културе органа јавне власти, а пошто сви запослени, без изузетaка, утичу
на изградњу етичке културе, битно је да обуку сви и похађају.
Поједини органи јавне власти суочиће се са различитим врстама потешкоћа у процесу
спровођења обуке (на пример: недостатак рачунарске опреме или одсуство интернет
конекције из безбедносних разлога) и биће разумљиво уколико због оправданих разлога не
успеју да обучи све запослене. Важно је нагласити да треба тежити томе да се обучи што
већи број запослених у првом циклусу, а за сваки наредни циклус спровођења треба
планирати отклањање техничких и осталих препрека.

2. Да ли орган јавне власти пријављује запосленог за похађање обуке за предаваче у области
етике и интегритета?

У складу са Упутством за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања
интегритета, Агенција на основу годишњег плана рада упућује позив органима јавне власти
да делегирају запосленог који ће похађати обуку за предаваче. Дакле, орган јавне власти не
пријављује запосленог за учешће на обуци за предаваче и не треба Агенцији да доставља
пријаве, све док од Агенције не добије позив за учешће на обуци за предаваче.

3. Да ли и одборници треба да похађају обуку Етика и интегритет с обзиром на то да нису
запослени у јединици локалне самоуправе?

Пошто је скупштина општине орган јединице локалне самоуправе, сматрамо и да одборници
треба да буду едуковани о етици и интегритету. Поред овог формалног разлога, одборници,
1као лица која су доносиоци прописа на локалном нивоу, значајно утичу на живот локалне
заједнице и грађана и зато је важно да буду свесни одговорности послова које обављају,
односно треба да буду упознати са етиком и интегритетом рада у јавном интересу.

4. Како да орган јавне власти спроведе обуку када нема запосленог едукованог реализатора?

Орган јавне власти који нема запосленог едукованог реализатора спроводи обуку тако што се
запослени пријављују за похађање обуке на даљину. Обука на даљину је доступна на
интернет презентацији Агенције (картица са леве стране насловне стране интернет
презентације Агенције www.acas.rs под називом: Портал за обуке), на следећем линку.

5. Да ли се обука на даљину плаћа?

Обука на даљину је бесплатна и није потребно да учесници или органи јавне власти уплаћују
котизацију за њено похађање.

6. Како треба попунити Образац пријаве (да ли Образац пријаве треба попунити на рачунару
или ручно / оловком)?

Образац пријаве треба попунити на рачунару. У изузетним случајевима Образац може да се
попуни ручно, али тада корисник треба да користи штампана слова, тако да написан текст
буде разумљив и читљив, било да користи ћирилично или латинично писмо. Без обзира на
начин пријаве, треба користити дијакритичке знаке, односно користити слова; ч, ћ, ђ, ш и ж.
Некоришћење дијакритичких знакова, односно наведених слова, посебно у латиничном
писму, може да проузрукује унос погрешних података у налог корисника. Администратор не
сноси одговорност за грешке које су настале уносом података онако како су наведени у
Обрасцу пријаве и у таквим случајевима, корисник сам мора да исправи грешку у свом
налогу (опција: Уреди профил).

7. Да ли иста адреса електронске поште (имејл адреса) може бити наведена у обрасцима за
пријаву више различитих лица запослених у органу јавне власти (Да ли исту адресу
електронске поште може да користи више запослених)?

Приликом отварања налога кориснику обуке на даљину, администратор уноси корисничко
име и имејл адресу наведену у обрасцу за пријаву. Налог корисника је повезан са имејл
адресом и зато није могуће да више лица користе исту имејл адресу за похађање обуке на
даљину. У обрасцу за пријаву је наведено да полазник обуке треба да наведе пословну имејл
адресу, али да уколико нема пословну адресу електронске поште, може навести и приватну.
Уколико неко нема пословну адресу, а нема ни приватну, може је веома лако отворити на
неком од популарних бесплатних сервиса за електронску пошту, попут gmaila или yahoo.

8. Колико траје похађање обуке на даљину (Да ли обука на даљину траје шест сати)?

Обука на даљину Етика и интегритет је обука чије се похађање прилагођава
индивидуалним обавезама сваког полазника. Када се полазник пријави и добије корисничко
име и лозинку за приступ обуци, он може да ради на обуци кад год му то пословне обавезе
дозвољавају, па је самим тим и време похађања индивидуално, тако да ће неко завршити
похађање за три сата зато што ће радити континуирано без прекида, а некоме ће бити
потребно више дана зато што ће радити свакога дана по 20 минута, на пример.
Програмом обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета прописано је да
обука траје шест сати, али овај податак се односи на обуку коју изводи едуковани или
акредитовани реализатор у стварном времену, у учионици или сали за рад.
Дакле, обука на даљину нема утврђено време трајања и трајање зависи искључиво од
корисника, а обука коју изводи едуковани или акредитовани реализатор траје шест сати.

9. Послао/ла сам уредно попуњен Образац пријаве и на адресу електронске поште сам добио
упутство за приступ обуци, али нисам добио/ла корисничко име и лозинку. Да ли треба
поново да пошаљем Образац пријаве?

Не, није потребно да поново шаљете Образац пријаве. Уколико сте уредно попунили и
доставили Образац, Ваш кориснички налог је отворен, а податке нисте добили највероватније
зато што веб сервер органа у коме радите зауставља пошту са корисничким именом и
лозинком детектујући је као претњу. Све што је потребно је да се обратите администраторима
путем имејл адресе: edukacije@acas.rs, објасните да нисте добили корисничко име и лозинку
за приступ обуци на даљину и у најкраћем могућем року добићете тражене податке.

10. Успешно сам приступио обуци (логовао се), али не могу да започнем рад на првој
лекцији?

Пре почетка рада на лекцијама, неопходно је да попуните неколико поља која се налазе у
одељку Мој профил. У горњем десном углу, где се налази Ваше име и презиме изаберите
опцију Параметри, а након тога изаберете Остала поља и упишите одговоре на тражена
питања у вези са школском спремом, дужином радног стажа итд. Након тога изаберите
ажурирај профил на дну стране и можете почети са радом на лекцијама.

11. Успешно сам приступио обуци (логовао се) и унео тражене податке у Остала поља, али
не видим лекције и због тога не могу да започнем са радом.

Уколико сте успешно изменили привремену лозинку и доставили тражене податке у делу
Остала поља, приказаће Вам се почетна страна екрана на којој пише: ДОСТУПНИ
КУРСЕВИ, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ. Потребно је да кликом миша изаберете Етика и
интегритет и на тај начин се упишете на обуку.

12. Зашто након урађеног теста не могу да наставим рад на следећој лекцији обуке на
даљину?

Да би полазник могао да настави са радом на следећој лекцији, мора да оствари минимално
четири бода на тесту претходне лекције. Када полазник оствари минимум четири бода на
тесту, може да настави са радом.

13. Да ли запослено наставно особље које ради у више школа треба да похађа обуку више
пута, у зависности од тога у колико школа ради?

Лице запослено у више школа треба да похађа обуку о етици и интегритету једном, без
обзира на то у колико је школа радно ангажовано.
Када лице запослено у више школа попуњава образац пријаве обуке на даљину у коме се
наводи и назив органа јавне власти у којем је полазник обуке запослен, треба да наведе назив
само једне школе, на пример оне у којој има највећи фонд часова. На адресу наведене школе,
после успешно завршене обуке на даљину, Агенција упућује потврду о завршеној обуци. Ову
потврду треба копирати и доставити и свим осталим школама у којима је полазник обуке
4радно ангажован, како би и оне имале доказ да је лице запослено код њих завршило обуку
Етика и интегритет.

14. Орган јавне власти жели да ангажује акредитованог реализатора са Сталне листе
предавача и других реализатора обука. На који начин то може да учини?

Орган јавне власти који жели да ангажује акредитованог предавача са Сталне листе предавача
и других реализатора обука, пре свега, треба да има опредељена финансијска средства за
ангажовање акредитованог реализатора (за стручно усавршавање запослених) у години у
којој планира ангажовање. Износ хонорара за акредитованог реализатора, као и процедура
коју је орган дужан да спроведе пре ангажовања утврђена је Уредбом о акредитацији, начину
ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у
јавној управи („Службени гласник” РС, бр. 90/2018, 71/2019) и неопходно је да се орган
придржава прописане процедуре приликом ангажовања акредитованог реализатора.

15. Да ли орган јавне власти самоиницијативно пријављује запосленог који ће учествовати на
обуци за предаваче (тренинга за тренере) у области етике и интегритета?

На основу годишњег плана рада, Агенција утврђује списак органа јавне власти којима
упућује писмени позив да одреде запослено лице које ће учествовати на обуци за предаваче.
Органи јавне власти не треба самоиницијативно да шаљу пријаве запослених све док не
добију позив од Агенције.