ПОРТАЛ ЗА ОБУКЕ


Добродошли!

Портал за обуке је осмишљен да на једноставан, ефикасан и економичан начин омогући полазницима да прошире постојећа и усвоје нова знања и информације, односно похађају обуке на даљину које Агенција за спречавање корупције спроводи.

  ПОСТОЈЕЋЕ ОБУКЕ

Етика и интегритет

На Порталу је тренутно доступна обука на даљину (онлајн обука) под називом „Етика и интегритет”. Обука је намењена запосленима у органима јавне власти, односно органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, установама, јавним предузећима и другим правним лицима чији је оснивач или члан Република Србија, аутoномна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина.

Ова обука ће Вам омогућити усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у органима јавне власти. Истовремено, ојачаћете способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама и ситуацијама етичких дилема.

Обука се састоји од четири тематске целине, а након сваке потребно је да одговорите на неколико питања обележавањем једног од више понуђених одговора (питања вишеструког избора). Темпо, место и време похађања обуке можете у потпуности прилагодити себи.


УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЗА ОБУКЕ

 

Орган јавне власти, пре него што изврши пријаву запослених за похађање обуке на даљину, треба да изради план спровођења обуке. Планом спровођења обуке добија се добар преглед предстојећих обавеза, обезбеђује се контрола над процесом и спречава се могућност настанка пропуста, што је од посебног значаја у органима са великим бројем запослених и током периода извештавања (више о плану спровођења обуке можете прочитати у Водичу за примену Програма и Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања инегритета).

У складу са израђеним планом, орган јавне власти пријављује групу запослених, тако што уредно попуњен ексел радни лист са траженим подацима доставља електронским путем на адресу: edukacije@acas.rs.

Када администратори обуке на даљину обраде послате податке, упутиће органу детаљно упутство заједно са параметрима неопходним за приступ апликацији за учење на даљину. Од тог тренутка, сви запослени у органу који су пријављени могу отпочети са похађањем обуке.

Пре похађања обуке молимо вас да пажљиво прочитате Обавештење о условима прикупљања и обради података о личности у циљу упознавања са сврхом њиховог прикупљања и обраде.

 

 

ИНФО КУТАК

Најчешћа питања и одговори

Најчешћа питања у вези са спровођењем обуке Етика и интегритет у органима јавне власти и одговори

 1. Да ли сви запослени морају да похађају обуку?

Када говоримо о циљној групи обуке Етика и интегритет, она обухвата све запослене, што значи: запослене на неодређено време, запослене на одређено време, лица ангажована ван радног односа (нпр. за обављање привремених и повремених послова), руководиоце свих нивоа руковођења и функционере. Један од разлога због којих је програм усвојен је и унапређење етичке културе органа јавне власти, а пошто сви запослени, без изузетaка, утичу на изградњу етичке културе, битно је да обуку сви и похађају. Поједини органи јавне власти суочиће се са различитим врстама потешкоћа у процесу спровођења обуке (на пример: недостатак рачунарске опреме или одсуство интернет конекције из безбедносних разлога) и биће разумљиво уколико због оправданих разлога не успеју да обучи све запослене. Важно је нагласити да треба тежити томе да се обучи што већи број запослених у првом циклусу, а за сваки наредни циклус спровођења треба планирати отклањање техничких и осталих препрека.

 1. Да ли орган јавне власти пријављује запосленог за похађање обуке за предаваче у области етике и интегритета?

У складу са Упутством за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања
интегритета, Агенција на основу годишњег плана рада упућује позив органима јавне власти да делегирају запосленог који ће похађати обуку за предаваче. Дакле, орган јавне власти не пријављује запосленог за учешће на обуци за предаваче и не треба Агенцији да доставља пријаве, све док од Агенције не добије позив за учешће на обуци за предаваче.

 1. Да ли и одборници треба да похађају обуку Етика и интегритет с обзиром на то да нису запослени у јединици локалне самоуправе?

Пошто је скупштина општине орган јединице локалне самоуправе, сматрамо и да одборници треба да буду едуковани о етици и интегритету. Поред овог формалног разлога, одборници, као лица која су доносиоци прописа на локалном нивоу, значајно утичу на живот локалне заједнице и грађана и зато је важно да буду свесни одговорности послова које обављају, односно треба да буду упознати са етиком и интегритетом рада у јавном интересу.

 1. Како да орган јавне власти спроведе обуку када нема запосленог едукованог реализатора?

Орган јавне власти који нема запосленог едукованог реализатора спроводи обуку тако што пријављује запослене за похађање обуке на даљину. Више о процесу пријаве можете прочитати на: https://www.acas.rs/portal-za-obuke/.

 1. Да ли се обука на даљину плаћа?

Обука на даљину је бесплатна и није потребно да учесници или органи јавне власти уплаћују котизацију за њено похађање.

 1. Како треба попунити ексел радни лист за групну пријаву запослених?

Ексел радни лист треба попунити у складу са напоменама које су наведене у самом обрасцу. Податке о имену и презимену треба унети ћириличним писмом са коришћењем дијакритичких знакова, односно слова; ч, ћ, ђ, ш и ж, и почетним великим словом. Имејл адресу треба унети латиничним писмом.

 1. Да ли иста адреса електронске поште (имејл адреса) може бити наведена у ексел радном листу за пријаву више различитих лица запослених у органу јавне власти (Да ли исту адресу електронске поште може да користи више запослених)?

Приликом отварања налога кориснику обуке на даљину, администратор уноси корисничко име и имејл адресу наведену у ексел радном листу. Налог корисника је повезан са имејл адресом и зато није могуће да више лица користе исту имејл адресу за похађање обуке на даљину. У ексел радном листу треба навести пословну имејл адресу, али уколико запослени нема пословну адресу електронске поште, може бити наведена и приватна. Уколико запослени у органу јавне власти нема пословну адресу, а нема ни приватну, може је веома лако отворити на неком од популарних бесплатних сервиса за електронску пошту, попут gmail или yahoo.

 1. Колико траје похађање обуке на даљину (Да ли обука на даљину траје шест сати)?

Обука на даљину Етика и интегритет је обука чије се похађање прилагођава
индивидуалним обавезама сваког полазника. Када се полазник пријави и добије корисничко име и лозинку за приступ обуци, он може да ради на обуци кад год му то пословне обавезе дозвољавају, па је самим тим и време похађања индивидуално, тако да ће неко завршити похађање за три сата зато што ће радити континуирано без прекида, а некоме ће бити потребно више дана зато што ће радити свакога дана по 20 минута, на пример. Програмом обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета прописано је да обука траје шест сати, али овај податак се односи на обуку коју изводи едуковани или акредитовани реализатор у стварном времену, у учионици или сали за рад. Дакле, обука на даљину нема утврђено време трајања и трајање зависи искључиво од корисника, а обука коју изводи едуковани или акредитовани реализатор траје шест сати.

 1. Орган јавне власти је послао уредно попуњен ексел радни лист са подацима за отварање налога корисницима и добио је параметре за приступ корисничким налозима, али корисници не могу да приступе налозима. Да ли је потребно да орган јавне власти поново пошаље пријаву / ексел радни лист?

Не, није потребно да орган јавне власти поново доставља групну пријаву/ ексле радни лист. Све што је потребно је да се обратите администраторима обуке на даљину путем имејл адресе: edukacije@acas.rs, објасни у чему се састоји проблем и у најкраћем могућем року ће проблем бити решен.

 1. Успешно сам приступио обуци (логовао се), али не могу да започнем рад на првој
  лекцији?

Пре почетка рада на лекцијама, неопходно је да попуните неколико поља која се налазе у одељку Мој профил. У горњем десном углу, где се налази Ваше име и презиме изаберите опцију Профил, а након тога Уреди профил, па  изаберете Остала поља и упишите одговоре на тражена питања у вези са школском спремом, дужином радног стажа итд. Након тога изаберите опцију Ажурирај профил на дну странице и можете почети са радом на лекцијама избором опција: Почетна страница-Доступни курсеви: Етика и интегритет-Упиши ме.

 1. Успешно сам приступио обуци (логовао се) и унео тражене податке у Остала поља, али не видим лекције и због тога не могу да започнем са радом.

Уколико сте успешно изменили привремену лозинку и доставили тражене податке у делу Остала поља, приказаће Вам се почетна страна екрана на којој пише: ДОСТУПНИ
КУРСЕВИ, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ. Потребно је да кликом изаберете понуђену опцију Етика и интегритет и на тај начин се упишете на обуку.

 1. Зашто након урађеног теста не могу да наставим рад на следећој лекцији обуке на
  даљину?

Да би полазник могао да настави са радом на следећој лекцији, мора да оствари минимално четири бода на тесту претходне лекције. Када полазник оствари минимум четири бода на тесту, може да настави са радом.

 1. Да ли запослено наставно особље које ради у више школа треба да похађа обуку више
  пута, у зависности од тога у колико школа ради?

Лице запослено у више школа треба да похађа обуку о етици и интегритету једном, без
обзира на то у колико је школа радно ангажовано. Лице треба да пријави матична школа или школа у којој запослени има највећи фонд часова или било која школа у којој је лице ангажовано. По завршетку обуке и преузимању сертификата са свог корисничког налога, лице запослено у више школа свим школама у којима је радно ангажовано доставља копију сертификата. Она школа која је пријавила лице запослено у више школа приказује у извештају податке о том лицу (укључује га у укупан број лица која су похађала обуку), док остале школе то не раде.

 1. Орган јавне власти жели да ангажује акредитованог реализатора са Сталне листе
  предавача и других реализатора обука. На који начин то може да учини?

Орган јавне власти који жели да ангажује акредитованог предавача са Сталне листе предавача и других реализатора обука, пре свега, треба да има опредељена финансијска средства за ангажовање акредитованог реализатора (за стручно усавршавање запослених) у години у којој планира ангажовање. Износ хонорара за акредитованог реализатора, као и процедура коју је орган дужан да спроведе пре ангажовања утврђена је Уредбом о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи („Службени гласник” РС, бр. 90/2018, 71/2019) и неопходно је да се орган придржава прописане процедуре приликом ангажовања акредитованог реализатора.

 1. Да ли орган јавне власти самоиницијативно пријављује запосленог који ће учествовати на обуци за предаваче (тренинга за тренере) у области етике и интегритета?

На основу годишњег плана рада, Агенција утврђује списак органа јавне власти којима
упућује писмени позив да одреде запослено лице које ће учествовати на обуци за предаваче. Органи јавне власти не треба самоиницијативно да шаљу пријаве запослених све док не добију позив од Агенције.