Помоћ код спровођења мера из плана интегритета

Помоћ код спровођења мера из плана интегритета

print

Када сте урадили свој план интегритета потребно је следеће две године спровeсти одабране мере. Ово је мала помоћ, односи се на спровођење мера из заједничких области плана интегритета. За сваку меру из плана интегритета наведене су активности, фазе у спровођењу, начин на који се те активности могу спровести, рокови, одговорна лица и на крају показатељи испуњености мере. Ово је само предлог начина на који можете реализовати мере које сте одредили вашим планом интегритета.

1. Управљање институцијом

2. Управљање документацијом

3. Управљање кадровима

4. Управљање јавним финансијама

5. Јавне набавке

6. Безбедност

7. Етика и лични интегритет