Pomeren rok za izveštaj o sprovođenju mera iz plana integriteta na 30. novembar

Predlog zakona o ozakonjenju objekata u Skupštini: precizirati uslove za ozakonjenje i suziti diskreciona ovlašćenja
17/11/2015
Predstavnici Agencije na Godišnjoj konferenciji Evropskih partnera protiv korupcije u Parizu
20/11/2015

Pomeren rok za izveštaj o sprovođenju mera iz plana integriteta na 30. novembar

print
Rok da izveste Agenciju o sprovođenju mera iz izrađenog plana integriteta za sve državne organe i organizacije, organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća koji su izradili plan integriteta – pomeren je na 30. novembar 2015. godine.

Naime, u skladu sa članom 59. stav stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 8/15-US) propisano je da Agencija prati donošenje i sprovođenje plana integriteta.

Članom 21. Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“, br. 80/10) propisano je da Agencija vrši proveru stepena sprovođenja mera i aktivnosti iz plana za poboljšanje integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta vrši se putem Excel tabele koja prati formu izrađenog plana integriteta. Excel tabela pod nazivom „Formular za izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta“, kao i Uputstvo za popunjavanje izveštaja, nalaze se na internet strani Agencije u odeljku „Plan integriteta” (meni sa leve strane).

Popunjenu Excel tabelu, potrebno je putem elektronske pošte poslati na adresu integritet@acas.rs najkasnije do 30. novembra 2015. godine.

Napomena: Institucije koje nisu uradile plan integriteta ne treba da izveste Agenciju o sprovođenju mera iz plana integriteta.

O početku drugog ciklusa izrade plana integriteta, sve institucije biće blagovremeno obaveštene.