Померен рок за извештај о спровођењу мера из плана интегритета на 30. новембар

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Померен рок за извештај о спровођењу мера из плана интегритета на 30. новембар

print
Рок да известе Агенцију о спровођењу мера из израђеног плана интегритета за све државне органе и организације, органе територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа који су израдили план интегритета – померен је на 30. новембар 2015. године.

Наиме, у складу са чланом 59. став став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописано је да Агенција прати доношење и спровођење плана интегритета.

Чланом 21. Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 80/10) прописано је да Агенција врши проверу степена спровођења мера и активности из плана за побољшање интегритета.

Извештавање о спровођењу мера из плана интегритета врши се путем Excel табеле која прати форму израђеног плана интегритета. Excel табела под називом „Формулар за извештавање о спровођењу мера из плана интегритета“, као и Упутство за попуњавање извештаја, налазе се на интернет страни Агенције у одељку „План интегритета” (мени са леве стране).

Попуњену Еxcel табелу, потребно је путем електронске поште послати на адресу integritet@acas.rs најкасније до 30. новембра 2015. године.

Напомена: Институције које нису урадиле план интегритета не треба да известе Агенцију о спровођењу мера из плана интегритета.

О почетку другог циклуса израде плана интегритета, све институције биће благовремено обавештене.