Политика и новац: Финансирање политичких активности у 2012. години

Шта се доставља Агенцији
15/01/2013
Праћење Стратегије
15/01/2013

Политика и новац: Финансирање политичких активности у 2012. години

Skupstinaa
print

Агенција за борбу против корупције данас обележава Међународни дан борбе против корупције и тим поводом је у Народној скупштини Републике Србије одржана је конференција „Политика и новац: Финансирање политичких активности у 2012. години“, у оквиру Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА). Овом приликом Агенција је још једном указала на важност заједничке борбе против корупције, транспарентног финансирања политичких странака и сарадњу са народним посланицима, члановима Републичке изборне комисије, представницима органа јавне управе, међународних организација, цивилног друштва, као и представницима медија.

Фото галерија

У првом делу конференције учесницима су се обратили Татјана Бабић, директор Агенције за борбу против корупције; Сузан Фриц, директор УСАИД мисије у Србији; Небојша Стефановић, председник Народне скупштине и проф. Бранко Лубарда, председник Одбора Агенције.

„За напредак Србије као правне државе од велике је важности да један самосталан и независтан орган као што је Агенција јавности редовно представља шта је урађено на обезбеђивању транспарентности страначких финансија и у надзору над трошењем средстава, будући да она највећим делом (77,7%) потичу из буџета, а то је новац грађана Србије“, истакла је Татјана Бабић, додајући да је Закон о финансирању политичких активности показао извесне недостаке. Као члан радне групе коју је недавно фирмирало Министарство финансија, Агенција за борбу против корупције заузела је став да је Закон о финансирању политичких активности потребно мењати тако да води санкционисању сихе незаконитих радњи, као и да је потребно да се пропише обавеза која би уредила пријављивање свих рачуна, како за редован рад, тако и за изборну кампању.

Проф Бранко Лубарда, председник Одбора Агенције представио је учесницима скупа публикацију „Водич кроз праксу Агенције за борбу против корупције“.

„Приручник на систематизован начин даје избор карактеристичних ставова, одлука и мишљења из праксе директора и Одбора Агенције, а намењен је не само функционерима и државним и другим органима и установама у којима функционери обављају своје функције већ и средствима јавног информисања, сектору цивилног друштва и грађанима/запосленима који очекују заштиту за случај да се у доброј вери нађу у улози узбуњивача“, рекао је проф. Лубарда.

Сузан Фриц, директор мисије УСАИД у Србији истакла је задовољство због напретка Србије у области контроле финансирања политичких субјеката: „Сви треба да одамо признање напорима које Агенција за борбу против корупције чини како би ствари довела у ред у области финансирања политичких партија. У мају, агенција је објавила први извештај о изборима одржаним 2012. године, а данас имамо још детаљније податке. Честитам руководству Агенције за борбу против корупције и њеним запосленима на њиховим напорима да испуне мандат агенције и доврше овај важан извештај.“

У другом делу конференције професор Зоран Стојиљковић, члан Одбора Агенције за борбу против корупције говорио је о појавама и феноменима који су уочени у контроли и надзору финансирања странака, коалиција и група грађана у изборној кампањи 2012. године, док је Ружица Стојиљковић, начелник Службе за контролу финансирања политичких партија, детаљно представила Извештај о финансирању политичких активности – годишњи финансијски извештаји за 2012. годину.

Усветлу почетка билатералног скрининга у Бриселу за поглавље 23 ЕУ, Владан Јоксимовић заменик директора Агенције, напоменуо је да се у Извештају Европске комисије о напретку у Србији за 2013. годину наглашава да је Агенција коначно представила Први извештај о финансирању изборних кампања политичких субјеката, те да је убудуће потребно ојачати капацитете Агенције. Он је додао и да се важећи Закон први пут у пракси „тестиран“ за изборе у 2012. години и да је Агенција тек тада емпиријски могла да уочи његове недостатке.

„Објављујући овај Извештај, Агенција је изразила уверење да је довршавање контроле и надзора, као и јавно публиковање налаза основна претпоставка за подизање капацитета органа задужених за контролу избора, али и за испуњење права грађана да знају ко и под којим условима даје новац онима који се такмиче за њихову подршку“, нагласио је проф. Стојиљковић додајући да је годишњи финансијски извештај (ГФИ) за 2012. годину било је у обавези да достави 240 политичких субјеката: 91 регистрована политичка странка и 149 група грађана. Ове извештаје доставило је Агенцији 76 политичких субјеката: 63 политичке странке и 13 група грађана.

Агенција за борбу против корупције до 5. децембра 2013. године поднела је укупно 389 захтева за покретање прекршајних поступака и то:

  • 343 захтева због неподношења извештаја о трошковима изборних кампања у 2012. години10 захтева због неподношења извештаја о трокшковима изборна кампања у 2013. години
  • 13 захтева због неподношења годишњих финансијских извештаја за 2011. годину
  • 18 захтева због неподношења годишњих финансијских извештаја за 2012. годину
  • 4 захтева због недостављања мишљења овлашћеног ревизора
  • 1 захтев због ненаменског трошења средстава

У контроли финансирања за 2012. годину уочена је појава да значајан број политичких субјеката није исказао све приходе које је остварио у тој години, из јавних и приватних извора. Сви политички субјекти су били у обавези да Агенцији доставе мишљење овлашћеног ревизора на ГФИ, а Агенција је у поступку контроле у појединим случајевима утврдила да постоје неправилности које ревизор није утврдио и навео у свом извештају. Такође, према подацима добијеним од пословних банака, поједине политичке странке нису вратиле све кредите, а неке имају и дуговања по основу рекламирања у електронским и штампаним медијима, као и према издаваоцима билборда.

Публикације „Правна пракса Агенције за борбу против корупције“ и „Контрола финансирања политичких субјеката – Годишњи финансијски извештаји за 2012. годину“ објављени су на интернет презентацији www.acas.rs банер Публикације.

Агенција поднела 10 прекршајних пријава за изборе у 2013. године

Агенција за борбу против корупције организовала је теренско посматрање изборних кампања у 2013. години, за изборе у Апатину, Србобрану, Зрењанину, Земуни, Зајечару, Вождовцу и Врбасу.

До сада, Агенција је поднела 10 захтева за покретање прекршајних поступака за изборе одржане у 2013. години, због неподношења извештаја о трошковима изборне кампање, и то против: ГГ Уједињени за Апатин, ГГ Покрет за Војводину из Апатина, ГГ Двери и Народне сељачке странке у Зрењанину, ГГ Нова листа у Ковину, ГГ Грађанска алтернатива, ГГ Земун град, ГГ За развој Земуна и Батајнице, ГГ СНП 1389, ГГ Земунска прича, наша ствар – Трећа Србија, у Земуну.

Агенција за борбу против корупције подсећа да је, у складу са Законом, „политички субјекат који учествује у изборној кампањи дужан да Агенцији поднесе извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора“. Тај извештај мора да садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора и односи се на период од дана расписивања избора до дана објављивања коначних резултата избора.

Политички субјекти су политичке странке, коалиције и групе грађана. Код коалиција и група грађана обавеза подношења финансијског извештаја и одговорно лице које то треба да учини, одређују се уговором који се закључује пре избора. Извештаји се морају подносити појединачно, за сваки изборни процес (нпр, за сваку општину у којој нека коалиција има листу кандидата за одборнике).