Pokrenut postupak protiv direktora Instituta za onkologiju Vojvodine

Sremski Karlovci – Izbori za odbornike
22/06/2012
Svrljig – Izbori za odbornike
22/06/2012

Pokrenut postupak protiv direktora Instituta za onkologiju Vojvodine

print

Agencija za borbu protiv korupcije je, postupajući po prijavi i po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv Dušana Jovanovića, direktora Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Postupak je pokrenut jer je Agencija utvrdila da postoji sumnja da je direktor Instituta za onkologiju Vojvodine postupio suprotno odredbama čl. 27. stav 1, 2. i 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na taj način što je omogućio da se na Institutu organizuje dopunski rad i da se preko reda na liste čekanja za zračnu terapiju ubacuju strani državljani na štetu lica koja uživaju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije, a sve u cilju sticanja koristi za sebe, odnosno druga lica.

U prijavi se navodi da je gospodin Jovanović, takođe, propustio da blagovremeno ukaže nadležnim organima na problem nedostatka aparata što je uticalo na povećanje broja pacijenata koji ne mogu da ostvare prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, čime je dovedeno u pitanje poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Imajući u vidu da je reč o rukovodiocu jedine visokospecijalizovane ustanove koja pruža zračnu terapiju u Vojvodini i koji je bio upoznat sa epidemiološkim stanjem u Vojvodini i potrebama pacijenata obolelih od karcinoma, a s druge strane i sa tehničkim kapacitetima Instituta (da postoje samo dva linearna akceleratora koja su u funkciji), Agencija je pokrenula postupak za odlučivanje o tome da li ima povrede odredbe čl. 27. Zakona o Agenciji i ostavila rok od 15 dana, od dana prijema obaveštenja o pokretanju postupka, da se funkcioner izjasni p činjenicama i dostavi dokaze za svoje navode.