Покрајински функционери пратили обуку у организацији Агенције

“Коруптивни ризици у прописима и лобирање у Србији” – искуства Агенције
15/10/2021
Представници Агенције на годишњем заседању ОЕБС
19/10/2021

Покрајински функционери пратили обуку у организацији Агенције

print
“Спречавање сукоба интереса, провера имовине и прихода јавних функционера, регистри и лобирање у Републици Србији“, назив је обуке за функционере АП Војводине, која је одржана у петак 15. октобра. Војвођански функционери упознали су се са обавезама у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и кумулација јавних функција, обављање другог посла или делатности, пренос управљачких права, обавезама према Закону о лобирању), пријављивању имовине и прихода, обавештавању о ступању и престанку јавне функције, поступању са поклонима као и поступку провере имовине и прихода јавних функционера.

Обуку је пратило 111 учесника који су осим набројаног могли да се упознају и са поступцима утврђивања повреде одредаба Закона о спречавању корупције. Предавачи из области спречавања сукоба интереса и питања лобирања били су: Јасмина Ћирковић и Данијела Милић, Милица Даничић говорила је као представник Сектора за регистре и евиденције док је Јадранка Павличић представљала Сектор за проверу имовине и прихода.