Podrška predlogu Transparentnosti Srbija

Požega – Izbori za odbornike
20/06/2012
Rača – Izbori za odbornike
20/06/2012

Podrška predlogu Transparentnosti Srbija

print

Agencija za borbu protiv korupcije sa zadovoljstvom podržava inicijativu Transparentnosti Srbija u pogledu prioriteta u borbi protiv korupcije upućenog državnim institucijama i političkim partijama. Imajući u vidu da predlozi promovišu vrednosti sadržane delimično u nacrtu nove Strategije za borbu protiv korupcije kao i deo preporuka iz Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za 2011. godinu, smatramo da će u interesu svih građana biti da ovo budu prioriteti nove vlade.