Agencija od Vlade traži podatke o stanovima

Lebane – Izbori za odbornike
22/06/2012
Leskovac – Izbori za odbornike
22/06/2012

Agencija od Vlade traži podatke o stanovima

print

Agencija za borbu protiv korupcije traži od Republičke direkcije za imovinu informacije o tome koliko je stanova u svojini Republike Srbije, ko ih trenutno koristi i po kom osnovu, a za izabrana i postavljena lica kopije ugovora o zakupu. U nadležnosti Agencije je da prati i analizira podatke o stanju korupcije, proverava tačnost i potpunost podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, odnosno pravu korišćenja stana za službene potrebe.

Odbor Agencije je danas od Ministarstva građevinarstva i urbanizma zatražio da ga obavesti o tome da li razmatra njegovu inicijativu Vladi za izmenu pojedinih odredaba Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini, koje nose povećani rizik za nastanak korupcije. Pre više od dva meseca Vladi je predloženo da Uredbu izmeni i iz nje isključi pravo na rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup stanova sa pravom kupovine lica izabranih i postavljenih na ograničene mandatne periode.