Агенција од Владе тражи податке о становима

Лебане – Избори за одборнике
22/06/2012
Лесковац – Избори за одборнике
22/06/2012

Агенција од Владе тражи податке о становима

print

Агенција за борбу против корупције тражи од Републичке дирекције за имовину информације о томе колико је станова у својини Републике Србије, ко их тренутно користи и по ком основу, а за изабрана и постављена лица копије уговора о закупу. У надлежности Агенције је да прати и анализира податке о стању корупције, проверава тачност и потпуност података из извештаја о имовини и приходима функционера, односно праву коришћења стана за службене потребе.

Одбор Агенције је данас од Министарства грађевинарства и урбанизма затражио да га обавести о томе да ли разматра његову иницијативу Влади за измену појединих одредаба Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини, које носе повећани ризик за настанак корупције. Пре више од два месеца Влади је предложено да Уредбу измени и из ње искључи право на решавање стамбених потреба давањем у закуп станова са правом куповине лица изабраних и постављених на ограничене мандатне периоде.