Почиње примена Закона о лобирању

Десети конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 02. aвгуста 2019. године.
02/08/2019
Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за борбу против корупције
29/08/2019

Почиње примена Закона о лобирању

print
  У сусрет примени Закона о лобирању, која почиње у среду 14. августа, Агенција за борбу против корупције, донела је све потребне акте, међу којима су Кодекс понашања учесника у лобирању, Правилник о програму обуке за лобисте и Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистра и посебне евиденције у поступку лобирања, са којима би заинтересована правна и физичка лица детаљно требало да се упознају.
Директор Агенције Драган Сикимић у више наврата је истакао значај регулисања лобирања, као вида превенције корупције, као и да ће спровођење надлежности Агенције, које она има по закону, бити још једно значајно средство у борби против корупције.
Лобирањем ће моћи да се баве домаћа и правна и физичка лица, која су уписана у регистар који води Агенција, као и страна физичка и правна лица, уколико су уписани у регистар своје матичне државе, као и у посебну евиденцију страних лобиста коју води Агенција.
Агенција истиче да кандидати који желе да се баве лобирањем, морају да прођу обуку, коју спроводи Агенција, те да се лица која су завршила обуку за лобисту могу уписати у Регистар лобиста само уколико испуњавају услове за обављање лобирања, који су прописани Законом.