Почетак трећег циклуса израде плана интегритета

Посета шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Агенцији за спречавање корупције
14/05/2021
Посета студената Универзитета Унион-Никола Тесла
17/05/2021

Почетак трећег циклуса израде плана интегритета

print
Почетак трећег циклуса израде и спровођења плана интегритета предвиђен је за 1. новембар 2021. године.

Агенција за спречавање корупције донела је Упутство за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС” бр. 145/20, 43/21 и 48/21). Пречишћен текст је доступан ОВДЕ.

План интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 (стално) запослених.

Агенција за спречавање корупције благовремено ће обавестити обвезнике о времену и начину приступа апликацији.

За све информације у вези израде и спровођења пана интегритета можете се обратити Одсеку за планове интегритета и анализу ризика од корупције путем имејла: integritet@acas.rs и телефона: 011/41 49 100 локал 6, односно 011/41 49 112.