Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije

Saopštenje za javnost
28/08/2020
Zasedanje UN Radne grupe za sprečavanje korupcije
01/09/2020

Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije

print
Od danas počinje primena novog Zakona o sprečavanju korupcije. Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti Agencije, i imajući u vidu da je prevashodno reč o preventivnom organu, ona od danas nosi naziv Agencija za sprečavanje korupcije.
Zakon je stvorio uslove za efikasnu proveru imovine i prihoda javnih funkcionera, jasnije regulisanje oblasti rešavanja i sankcionisanja sukoba interesa i odgovorajuće postupanje po preporukama Agencije. Agencija će daljim radom doprineti jačanju kako institucionalnog integriteta, tako i integriteta javnih funkcionera, a sve sa ciljem sprečavanja korupcije i zaštite javnog interesa.