Почетак примене новог Закона о спречавању корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Почетак примене новог Закона о спречавању корупције

print
Од данас почиње примена новог Закона о спречавању корупције. Законским одредбама прецизиране су и проширене надлежности Агенције, и имајући у виду да је превасходно реч о превентивном органу, она од данас носи назив Агенција за спречавање корупције.
Закон је створио услове за ефикасну проверу имовине и прихода јавних функционера, јасније регулисање области решавања и санкционисања сукоба интереса и одговорајуће поступање по препорукама Агенције. Агенција ће даљим радом допринети јачању како институционалног интегритета, тако и интегритета јавних функционера, а све са циљем спречавања корупције и заштите јавног интереса.