Почела прва обука за лобисту у Србији

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.
05/02/2020
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79710000 – Услуге обезбеђења
11/02/2020

Почела прва обука за лобисту у Србији

print
У Агенцији за борбу против корупције почела је дводневна обука прве групе будућих лобиста. Директор Агенције Драган Сикимић истакао је у поздравном говору да је пред учесницима обуке велика одговорност јер иако је лобирање законом регулисана активност, истраживања показују да у многим земљама грађани не разликују лобирање од корупције.

„Од вашег залагања и озбиљности зависиће како ће грађани перципирати лобисте и да ли овако регулисана област лобирања може да послужи као пример добре праксе другим државама, чланицама Савета Европе, које лобирање још нису правно уредиле“, казао је Сикимић.

Законским уређивањем лобирања у највећој мери се штити јавни интерес будући да се повећава јавност рада органа државне управе, ојачава интегритет и одговорност лобираних лица која врше јавне функције и подиже поверење грађана у процес доношења одлука, односно утврђивање правила у вези са обављањем лобирања.

Помоћник директора Верка Атанасковић подвукла је велики ентузијазам запослених у Агенцији јер су учили од истакнутих стручњака о међународним стандардима, регулисању лобирања као механизма превенције корупције, као и принципима и пракси у овом домену.

„Лобирање треба да буде транспарентно и одговорно и да допринесе јачању демократије“, истакла је Атанасковић.

Правилником о програму обуке обухваћено је осам области: уставно уређење Републике Србије, лобирање, кодекс понашања учесника у лобирању, област државне управе и локалне самоуправе, сукоба интереса и борбе против корупције, финансирања политичких субјеката, област кривичних дела и прекршаја и област заштите података о личности о чему је говорио помоћник директора Јован Божовић.