Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobistu
16/04/2021
Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima
22/04/2021

Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

print
Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), u svojstvu predsednika za 2021. godinu.

Na zasedanju je razmatran napredak projekata članica, koji se, između ostalog, odnose na upotrebu modernih tehnologija u sprečavanju korupcije, procenu rizika korupcije, transparentnost zakonodavnog procesa, transparentnost u privatnom sektoru, ulogu medija u sprečavanju korupcije, uticaj nacionalnih antikorupcijskih strategija, izazove i dobre prakse u nadzoru nad sprovođenjem strateških dokumenata, kao i javni integritet.

Mreža, čiji rad kontinuirano podržava Savet Evrope, okuplja 30 članica iz celog sveta, uz jednog posmatrača i četiri partnerske institucije. Usmerena je na razmenu informacija i dobrih praksi sa ciljem delotvorne primene mehanizama sprečavanja korupcije.