Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije postala član Evropske mreže institucija koje imaju Registar lobista (ELRN)
15/09/2021
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije
20/09/2021

Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

print
Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je drugo plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), u svojstvu predsednika za 2021. godinu.

Na zasedanju je razmatran napredak projekata članica, koji se, između ostalog, odnose na upotrebu modernih tehnologija u sprečavanju korupcije, procenu rizika korupcije, transparentnost zakonodavnog procesa, transparentnost u privatnom sektoru, ulogu medija u sprečavanju korupcije, uticaj nacionalnih antikorupcijskih strategija, izazove i dobre prakse u nadzoru nad sprovođenjem strateških dokumenata, kao i javni integritet. Na inicijativu Agencije, Mreža trenutno sprovodi analizu dosadašnjeg rada sa preporukama za njegovo unapređenje.

Mreža, čiji rad kontinuirano podržava Savet Evrope, sada okuplja 30 članica iz celog sveta, uz jednog posmatrača i pet partnerskih institucija, s obzirom na to da je u međuvremenu i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAIpostala partner.