Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Плате запослених у Агенцији

print
Znak-Horizontalno-CirilicaПоводом изјаве народне посланице Александре Јерков, коју је изнела 12. новембра 2015. године на Петој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, расправљајући поводом Предлога закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, да државни службеници запослени у Агенцији за борбу против корупције који нису руководиоци примају плату од 179.000,00 динара, Агенција за борбу против корупције обавештава јавност о следећим чињеницама:

1. Ниједан државни службеник запослен у Агенцији за борбу против корупције не прима плату у наведеном износу.

2. Просечна плата запослених у Агенцији за борбу против корупције (укључујући и плате директора, заменика и помоћника директора) износи 68.280,00 динара.

3. Запослени у Агенцији за борбу против корупције се налазе у истом статусном режиму као државни службеници запослени у органима државне управе, а то значи да имају иста примања као и остали државни службеници.

4. За разлику од запослених у антикорупцијским институцијама других држава, запослени у Агенцији за борбу против корупције не примају никакве институционалне додатке на плату, иако би то било у складу са међународним стандардима у области борбе против корупције.

Агенција за борбу против корупције жели и овом приликом да скрене пажњу јавности на то да она није јавна агенција са сопственим изворима прихода којима може да слободно располаже, па тако и да самостално одређује висину плата својих запослених. Агенција за борбу против корупције је државни орган и подлеже истим ограничењима када је реч о одређивању броја запослених државних службеника и намештеника, њиховим примањима и другим статусним питањима као државни органи који су у систему државне управе.