Планови јавних набавки и извештаји о реализацији

2021.

 Одлука о измени и допуни плана јавних набавки – табеларни приказ 

 Одлукa о измени и допуни плана јавних набавки за 2021. годину

Одлука о измени плана јавних набавки – 2021.

Измена плана јавних набавки

План јавних набавки – 2021.

_______________________________________________________________________________________________


2020.

 Извештај о реализацији – 2020.

Измена 1 усклађеног плана јавних набавки

 План ЈН по Новом ЗЈН

 Одлука о измени плана јавних набавки

Измена плана јавних набавки – табеларни приказ

Одлука о доношењу плана јавних набавки – 2020.

План јавних набавки – 2020.

_______________________________________________________________________________________________

2019.

Извештај о реализацији – 2019.

План јавних набавки – 2019.  табеларни приказ – измена 1

 Одлука о измени и допуни плана јавних набавки Агенције за 2019.

План јавних набавки – 2019.

_______________________________________________________________________________________________

 

2018.

Извештај о реализацији – 2018.

План јавних набавки (са изменом) – 2018. (октобар 2018)

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки (октобар 2018)

План јавних набавки (са изменом) – 2018. (август 2018)

Одлука о измени плана јавних набавки (август 2018)

План јавних набавки – 2018. 


2017.

Извештај о реализацији – 2017.

План јавних набавки – 2017.

__________________________________________________________________________________________________________

2016.

Извештај о реализацији – 2016. – квартал 4

Извештај о реализацији – 2016. – квартал 3

Извештај о реализацији – 2016. – квартал 2

Извештај о реализацији – 2016. – квартал 1

План јавних набавки – 2016.


 

2015.

Извештај о реализацији – 2015.

Извештај о реализацији – 2015. – квартал 3

Извештај о реализацији – 2015. – квартал 2

Извештај о реализацији – 2015. – квартал 1

План јавних набавки – 2015.


 

2014.

Извештај о реализацији – 2014.

План јавних набавки – 2014.