Планове интегритета урадила половина државних органа

Врањска Бања – Избори за одборнике
03/07/2012
Сурчин (Београд) – Избори за одборнике
05/07/2012

Планове интегритета урадила половина државних органа

plan_integriteta
print

Половина од 4.403 државна органа и организација израдила је и доставила планове интегритета Агенцији за борбу против корупције. Планове интегритета, између осталих, израдила су сва независна регулаторна тела: Државна ревизорска институција, Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Повереник за заштиту равноправности, као и Народна скупштина Републике Србије, Врховни касациони суд, Државно веће тужилаца и већина министарстава Владе.

Иако се планови интегритета по први пут израђују, а Законом о Агенцији за борбу против корупције није предвиђена санкција за оне које су се оглушиле о ову обавезу, Агенција очекује да ће у наредном циклусу (од 2015. године) и преосталих 2.239 институција – а нарочито Уставни суд, Врховни савет судства, Генерални секретаријат Председника Републике Србије и Министарство саобраћаја – исправити пропуст и доставити своје планове интегритета које то нису урадиле у законом предвиђеном року (31. март).

Планови интегритета су значајан превентивни механизам који омогућава институцијама да саме идентификују могуће претње, проблеме и системске недостаке који доводе до корупције. На овај начин јача се интегритет институција и запослених у јавном сектору, на корупцију се реагује пре него што се она деси, а како би се грађанима обезбедиле брже и квалитетније услуге.

Табеларни приказ најзначајнијих државних институција које су израдиле и доставиле односно нису израдиле и доставиле планове интегритета у закону предвиђеном року