PLAN INTEGRITETA

IZRADA PLANA INTEGRITETA: TREĆI CIKLUS

Početak trećeg ciklusa izrade i sprovođenja plana integriteta predviđen je za 1. novembar 2021. godine.

Agencija za sprečavanje korupcije donela je Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS” br. 145/20, 43/21 i 48/21). Prečišćen tekst je dostupan OVDE.

Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, ustanove i javna preduzeća i druga pravna lica čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština, koji imaju više od 30 (stalno) zaposlenih.

Agencija za sprečavanje korupcije blagovremeno će obavestiti obveznike o vremenu i načinu pristupa aplikaciji.

Za sve informacije u vezi izrade i sprovođenja pana integriteta možete se obratiti Odseku za planove integriteta i analizu rizika od korupcije putem imejla: integritet@acas.rs i telefona: 011/41 49 100 lokal 6, odnosno 011/41 49 112.

AKTUELNO

 

 

PRISTUP APLIKACIJI – u pripremi

SPISAK INSTITUCIJA

UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

MODELI ODLUKA POTREBNIH ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

PRIRUČNIK ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA – u pripremi

VIDEO UPUTSTVA ZA RAD U APLIKACIJI – u pripremi

SPISAK INSTITUCIJA KOJE SU ISPUNILI ZAKONSKE OBAVEZE U VEZI SA PLANOM INTEGRITETA

MODELI INTERNIH AKATA ZA OBLAST „ETIKA I INTEGRITET”

NAJČEŠĆA PITANJA – u pripremi

ARHIVA – PRETHODNI CIKLUSI

ODSEK ZA PLANOVE INTEGRITETA I ANALIZU RIZIKA OD KORUPCIJE

Agencija za sprečavanje korupcije
Carice Milice 1, 11000 Beograd

Elektronska pošta: integritet@acas.rs
Telefon: 011/ 4149 – 100, lokal 6 i 011/ 4149 – 112