Plan integriteta – spisak institucija

Evidencija organa javne vlasti koji imaju preko 30 zaposlenih, i koji su u zakonskoj obavezi da izrade plan integriteta, sačinjena je u skladu sa spiskom institucija koji je dobijen od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Institucije su podeljenje po sistemima na osnovu srodnosti ostvarivanja nadležnosti.
Postoji mogućnost da Evidencijom nisu obuhvaćeni svi organi javne vlasti koji su u obavezi da donesu plan integriteta.

Podaci iz Evidencije podložni su izmenama i dopunama. Sugestije povodom dopune ili izmene Evidencije mogu se dostaviti putem elektronske pošte integritet@acas.rs ili telefonom 011/41 49 112.

 1. Politički sistem
 2. Sistem pravosuđa
 3. Sistem policije
 4. Sistem državne uprave i lokalne samouprave
 5. Sistem odbrane
 6. Sistem javnih finansija i privrede
 7. Sistem poljoprivrede
 8. Sistem socijalne politike
 9. Sistem zdravstva
 10. Sistem prosvete i nauke
 11. Sistem kulture i sporta
 12. Sistem životne sredine i prostornog planiranja
 13. Sistem zaštite podataka, ljudskih prava i javnog interesa
 14. Sistem javnih preduzeća