Peto zasedanje UN radne grupe za prevenciju korupcije

Rizici korupcije u Zakonu o javnim preduzećima i Uredbi o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
27/08/2014
Šta je zapravo Agencija odgovorila povodom izjava ministra Selakovića na sastanku Koordinacionog tela za borbu protiv korupcije Vlade RS
12/09/2014

Peto zasedanje UN radne grupe za prevenciju korupcije

print
IMG-20140910-00004Peto zasedanje UN radne grupe za prevenciju korupcije održano je u Beču od 8. do 10. septembra.

Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije, predstavio je izveštaj o primeni članova 5, 6. i 7. UN konvencije protiv korupcije, koji se odnose na mandat nezavisnih institucija, preventivne mere u borbi protiv korupcije i unapređenje tranparentnosti finansiranja političkih partija.

Sastanku je prisustvovala i Milica Božanić, načelnik Službe za međunarodnu saradnju.

Agencija je blagovremeno dostavila detaljan pisani izveštaj UNODC sekeretarijatu. Izveštaj i detalje sa sastanka možete preuzeti sa sajta UNODC:

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html