Peta sednica odbora Agencije

DSCN1126
Obuka za predstavnike organizacija civilnog društva
20/02/2014
Strategija i AP
14/07/2010

Peta sednica odbora Agencije

print

Članovi Odbora Agencije i direktorka su na petoj sednici razgovarali o primeni propisa i merila na osnovu kojih bi se davala saglasnost za obavljanje druge javne funkcije, odnosno drugog posla ili druge delatnosti. Usvojen je pravni stav o tome koji sve funkcioneri i u kojim slučajevima imaju pravo da od Agencije zatraže saglasnost za obavljanje druge funkcije odnosno delatnosti koji će u originalnoj verziji biti objavljen na sajtu Agencije.

Direktorka, Zorana Marković, je informisala članove Odbora da će prof. Čedomir Čupić i ona od 9. do 12. marta održati okrugle stolove na temu sukoba interesa u Zaječaru, Nišu, Kraljevu i Kragujevcu, dok će 17. i 18. marta okrugli stolovi biti održani i u Novom Sadu i Zrenjaninu.