Peta grupa stažista od danas u Agenciji

Nova Crnja – Izbori za odbornike
20/06/2012
Novi Kneževac – Izbori za odbornike
20/06/2012

Peta grupa stažista od danas u Agenciji

print

Na osnovu javnog konkursa objavljenog na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, www.acas.rs, dana 12. aprila 2012. godine za izbor sedam kandidata za stažiranje, nakon sprovedenog postupka u skladu sa pravilima o izboru stažista iz Pravila konkursa, doneta je odluka da na stažiranje budu primljeni:

1. Boško Knežević, Sektor za poslove prevencije

2. Jelena Nedeljković, Sektor za predstavke i kancelarije okruga i Sektor za operativne poslove

3. Nemanja Maksimović, Služba za kontrolu finansiranje političkih subjekata

4. Dušan Sekulić, Sektor za opšte poslove

5. Sonja Matorkić, Služba za odnose sa javnošću

6. Valentina Bajić, Služba za međunarodnu saradnju

7. Slađana Bošković, Služba za rešavanje sukoba interesa

Njihovo stažiranje počinje 15. maja i završava se 15. septembra 2012. godine.