Paketi humanitarne pomoći u izbornoj kampanji

Predstavnici Agencije na OEBS Forumu o sprečavanju korupcije
16/06/2020
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije
18/06/2020

Paketi humanitarne pomoći u izbornoj kampanji

print

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje političkim subjektima da podela promotivnog materijala u vidu paketa sa životnim namirnicama, ili osnovnim higijenskim priborom, nije predviđena Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe ukazujemo da su za ovakve aktivnosti, zakonom ustanovljeni drugi oblici udruživanja građana, i još jednom pozivamo političke subjekte da promocijom isključivo političkih programa i kandidata koji će ga sprovesti, sebi obezbede izbornu podršku.

Za javno predstavljanje kandidata i promociju izbornih programa, političke stranke mogu koristiti novčana sredstva, usluge i dobra ali Agencija podseća da sredstva dobijena iz javnih i privatnih izvora mogu da koriste samo za rad sa biračima i članstvom kroz: organizovanje i održavanje skupova, promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge koje su nedvosmisleno povezane sa izbornom kampanjom.