Осма седница одбора Агенције

Заједничко саопштење Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и Агенције за борбу против корупције
28/02/2014
Одсек за представке
29/10/2010

Осма седница одбора Агенције

print

На осмој седници Одбора Агенције за борбу против корупције, 14. априла 2010. године, чланови Одбора су донели једногласно усвојили предлог за измену и допуну Правилника о систематизацији радних места у Агенцији за борбу против корупције којим би се проширили оквири за пријем запослених у Агенцију.

Предлог измена и допуна Правилника упућен је Административном одбору Народне скупштине на потврђивање, а након тога ће бити објављен и на сајту Агенције.

Осим измена и допуна Правилника о систематизаци, одбор Агенције разматрао је и текућа питања од значаја за редован рад Агенције.