Operativni sastanci širom Srbije

Reformistička stranka
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. RS
29/05/2012

Operativni sastanci širom Srbije

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije će danas u sali Skupštine grada Kraljevo na dva operativna sastanka sa početkom u 11 i 14 sati razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave i civilnog društva kako bi se bliže upoznali sa nadležnostima Agencije.

Imajući u vidu da Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan sadrže niz preporuka u vezi sa obezbeđivanjem učešća u borbi protiv korupcije, predstavnici Agencije će upoznati prisutne sa nadležnostima i osnovnim pojmovima iz Zakona, prikupiti sugestije u vezi sa mogućnošću sprovođenja zajedničkih aktivnosti na preventivnoj borbi protiv korupcije i razmatrati eventualne probleme koji se mogu isprečiti na tom na putu.

Ovi sastanci istovremeno, predstavljaju inicijalni korak ka otvaranju procesa konsultacija sa lokalnom samoupravom i civilnim društvom u formulisanju zajedničke vizije i politike prevencije korupcije te, samim tim, i prvu fazu u implementaciji relevantnih odredbi Nacionalne strategije i Akcionog plana.

Sastanci sa akterima Strategije i Akcionog plana će sutra (13. oktobra) biti održani u Novom Pazaru, 14. oktobra u Zrenjaninu, 18. oktobra u Zaječaru , 19. oktobra u Nišu, 20. oktobra u Vranju, 21. oktobra u Novom Sadu, 25. oktobra u Subotici i 26. oktobra u Valjevu.