Оперативни састанци широм Србије

Реформистичка странка
29/05/2012
Годишњи извештај 2011. РС
29/05/2012

Оперативни састанци широм Србије

print

Представници Агенције за борбу против корупције ће данас у сали Скупштине града Краљево на два оперативна састанка са почетком у 11 и 14 сати разговарати са представницима локалне самоуправе и цивилног друштва како би се ближе упознали са надлежностима Агенције.

Имајући у виду да Национална стратегија за борбу против корупције и Акциони план садрже низ препорука у вези са обезбеђивањем учешћа у борби против корупције, представници Агенције ће упознати присутне са надлежностима и основним појмовима из Закона, прикупити сугестије у вези са могућношћу спровођења заједничких активности на превентивној борби против корупције и разматрати евентуалне проблеме који се могу испречити на том на путу.

Ови састанци истовремено, представљају иницијални корак ка отварању процеса консултација са локалном самоуправом и цивилним друштвом у формулисању заједничке визије и политике превенције корупције те, самим тим, и прву фазу у имплементацији релевантних одредби Националне стратегије и Акционог плана.

Састанци са актерима Стратегије и Акционог плана ће сутра (13. октобра) бити одржани у Новом Пазару, 14. октобра у Зрењанину, 18. октобра у Зајечару , 19. октобра у Нишу, 20. октобра у Врању, 21. октобра у Новом Саду, 25. октобра у Суботици и 26. октобра у Ваљеву.