Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje

Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta
30/07/2013
Sedma sednica odbora Agencije
07/04/2010

Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje

print
Povodom verbalnih napada na posmatrače i ometanja njihovog rada Agencija za borbu protiv korupcije upozorava političke subjekte, njihove članove i aktiviste da se rad posmatrača Agencije ne sme opstruirati ni na jedan način – fizičkim kontaktom, šikaniranjem, vređanjem, zabranom fotografisanja, zaklanjanjem tablica vozila i zabranom pristupa prostorijama u kojima politički subjekti organizuju svoje promotivne aktivnosti i da će svaki takav slučaj biti prijavljen policiji i javnom tužilaštvu.

Podsećamo da sve aktivnosti u vezi sa posmatranjem izborne kampanje posmatrači preduzimaju u ime Agencije a u skladu sa poverenim ovlašćenjima.