Омогућити несметан рад посматрачима изборне кампање

У Нишу и Београду одржане радионице о плановима интегритета у локалној самоуправи
28/02/2022
Јавни конкурс за доделу финансијских средстава ОЦД
01/03/2022

Омогућити несметан рад посматрачима изборне кампање

print
Поводом вербалних напада на посматраче и ометања њиховог рада Агенција за спречавање  корупције упозорава политичке субјекте, њихове чланове и активисте да се рад посматрача Агенције не сме опструирати ни на један начин – физичким контактом, шиканирањем, вређањем, забраном фотографисања, заклањањем таблица возила и забраном приступа просторијама у којима политички субјекти организују своје промотивне активности и да ће сваки такав случај бити пријављен полицији и јавном тужилаштву.

Сваком посматрачу изборнe кампања Агенцијa je издала писано овлашћење и идентификациону картицу, којима доказују да су ангажовани од стране Агенције за обављање  послова посматрача изборне кампање.

Подсећамо да све активности у вези са посматрањем изборне кампање посматрачи предузимају у име Агенције, а у складу са повереним овлашћењима.