Okrugli sto “Transparentnost vlasništva nad medijima”

Merošina – Izbori za odbornike
22/06/2012
Mladenovac (Beograd) – Izbori za odbornike
22/06/2012

Okrugli sto “Transparentnost vlasništva nad medijima”

print

Agencija za borbu protiv korupcije danas je u saradnji sa nemačkom Fondacijom Konrad Adenauer, predstavništvo u Beogradu (KAS), organizovala okrugli sto „Transparentnost vlasništva nad medijima“, (ne)mogućnost kontrole – kako rešiti problem. U diskusiji su učestvovali predstavnici

Agencije za borbu protiv korupcije (Zlata Đorđević, Dragomir Trninić), Povereništva za informacije od javnog značaja (Nevena Ružić), Ministarstva kulture (Danica Nogo), UNS-a (Ljiljana Smajlović), NUNS-a (Vukašin Obradović) i Fakulteta političkih nauka (Rade Veljanovski), a akcenat je stavljen na problem vlasništva nad medijima u Srbiji, slučajevima o kojima se govori u javnosti, konkretnim nadležnostima i postupanju Agencije , zakonskim rešenjima koja su do sada predlagana, ali i potencijalnim mehanizmima za otklanjanje problema.

Prezentacija sa okruglog stola