Okrugli sto „Predstavljanje Nacrta Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja“

Nove web forme obrazaca i sadržina obrazaca u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije
05/10/2020
Dve godine od osnivanja Mreže institucija za sprečavanje korupcije
19/10/2020

Okrugli sto „Predstavljanje Nacrta Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja“

print

U okviru realizacije Projekta za odgovornu vlast (GAI) Agencija za sprečavanje korupcije je sa sudijama prekršajnih sudova iz Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Kragujevca i Niša, i predstavnicima Prekršajnog apelacionog suda radila na veoma važnoj oblasti koja se tiče unapređenja saradnje Agencije i prekršajnih sudova i na izradi Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja. Tim povodom 12. oktobra organizovan je treći okrugli sto na kome je predstavljen Nacrt Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja. Ovaj dokument ima za cilj da doprinese poboljšanju efikasnosti u radu, značajnim skraćenjem vremena dokaznog postupka, ali i umanjenju troškova procesa.