Okrugli sto “Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela”

Nijedan od ponuđenih odgovora NOPO
15/10/2012
Agencija za borbu protiv korupcije počela je sa objavljivanjem verifikovanih izvešaja o troškovima izbornih kampanja
21/06/2012

Okrugli sto “Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela”

print

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, učestvovala je 25. septembra na okruglom stolu „Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela“, koji je organizovan u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.

U diskusiji su učestvovali predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao i predstavnici Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).
Direktorka Agencije Tatjana Babić izjavila je da: „Dosadašnje iskustvo Agencije pokazuje da je međusobna saradnja svih državnih organa važan činilac u borbi protiv korupcije. Agencija je sa svoje strane prepoznala neophodnost intenzivne i kontinuirane saradnje sa drugim nezavisnim državnim organima i, posebno, Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa, radi otklanjanja nedostataka u pravnom i institucionalnom okviru i praksi organa javne vlasti.“

Ona je podsetila da je Agencija još u martu podnela Narodnoj skupštini i Ministarstvu pravde i državne uprave inicijativu za izmene i dopune Zakona o Agenciji, kako bi se jasno propisala stroža pravila o odgovornosti funkcionera, rad Agencije učinio efikasnijim i ojačala njena nezavisnost.

Tokom prve polovine 2013. godine Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) je omogućio sedam rasprava između nezavisnih tela i odbora i Službe Narodne skupštine na okruglim stolovima. Rezultati ovih razgovora su konkretni predlozi, poput redovnog bilateralnog ažuriranja podataka, uključivanje u nomotehniku, izradu i donošenje zakona, definisanje konkretnog formata izveštaja, blagovremeno održavanje rasprava, utvrđivanja prioriteta, sistema praćenja i monitoringa državnih organa u primeni zaključaka i preporuka.