OEBS konferencija o borbi protiv korupcije u digitalno doba

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške
30/06/2020
Razmena iskustava u okviru OECD Mreže za borbu protiv korupcije
09/07/2020

OEBS konferencija o borbi protiv korupcije u digitalno doba

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, predvođeni direktorom Draganom Sikimićem, učestvovali su na konferenciji Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) pod nazivom: „Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalno doba: jačanje principa transparentnosti, integriteta i odgovornosti“.
U okviru panela o uticaju borbe protiv korupcije i unapređenja dobrog upravljanja na bezbednost, stabilnost i ekonomski rast, direktor Agencije Dragan Sikimić govorio je o međuzavisnosti mehanizama prevencije korupcije, jačanja integriteta i ekonomskog razvoja, kao i povezanosti korupcije, pranja novca i transnacionalnog organizovanog kriminala. Istakao je i važnost izgradnje poverenja u institucije putem delotvornog, odgovornog i transparentnog upravljanja.
Virtuelnu konferenciju, koja je održana u okviru albanskog predsedavanja OEBS-om, otvorili su Edi Rama, predsednik Vlade Republike Albanije, Tomas Greminger, generalni sekretar OEBS-a i Etilda Đonaj, ministarka pravde u Vladi Republike Albanije.