Одсек за планове интегритета одржао 23 семинара у 16 градова Србије

Младеновац (Београд) – Избори за одборнике
22/06/2012
Нишка Бања – Избори за одборнике
22/06/2012

Одсек за планове интегритета одржао 23 семинара у 16 градова Србије

Fotografija-planovi
print

Одсек за планове интегритета одржао је током септембра, октобра, новембра и децембра 2012. године серију семинара за представнике институција јавног сектора из градова и општина са територија 24 управна округа у Србији. На семинаре су позиване институције које по евиденцији Одсека за планове интегритета нису до сада присуствовале семинарима на ову тему. Одржано је укупно 23 семинара у 16 градова Србије на којима је било присутно укупно 818 представника из 553 институције. Учесници семинара били су чланови радних група за израду плана интегритета у институцијама, као и руководиоци институција.
Семинари су одржани са циљем развијања знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма у борби против корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности; упознавања учесника са појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета, упоредном праксом, као и начином израде плана интегритета у електронској апликацији. Након завршетка циклуса семинара можемо резимирати да су њихови основни циљеви, попут информисања и проширивања нивоа знања и вештина полазника о теми која је била предмет семинара испуњени, као и да на институционалном нивоу постоји виши степен разумевања сврхе и циља израде планова интегритета као системског механизма превенције корупције.

Одсек за планове интегритета одржао је током септембра, октобра, новембра и децембра 2012. године серију семинара за представнике институција јавног сектора из градова и општина са територија 24 управна округа у Србији. На семинаре су позиване институције које по евиденцији Одсека за планове интегритета нису до сада присуствовале семинарима на ову тему. Одржано је укупно 23 семинара у 16 градова Србије на којима је било присутно укупно 818 представника из 553 институције. Учесници семинара били су чланови радних група за израду плана интегритета у институцијама, као и руководиоци институција које су позиване на семинаре.

Циљ семинара „“Израда плана интегритета““ био је:

– развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма у борби против корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности;
– упознавање учесника са појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета; практичном израдом плана интегритета на основу усвојених нацрта (рад у електронској апликацији).
– разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама (могућност да учесници семинара постављају питања о дилемама и недоумицама везаним за израду плана интегритета).
Након завршетка циклуса семинара можемо резимирати да су њихови основни циљеви, попут информисања и проширивања нивоа знања и вештина полазника о теми која је била предмет семинара испуњени, као и да на институционалном нивоу постоји виши степен разумевања сврхе и циља израде планова интегритета као системског механизма превенције корупције.

Ево и детаљнијих података о одржаним семинарима:

 • У Београду је од 11. 09. до 14. 09. одржана серија семинара за представнике радних група из институција које се налазе на подручју града. Укупно је на предавањима присуствовало 129 учесника из 81 институције.
 • Дана 18. 09. у Зрењанину је одржан семинар за институције са територије Средњебанатског округа. Скупу је присуствовало 35 особа из 25 институција.
 • Дана 20. 09. у Панчеву је одржан семинар за институције са територије Јужнобанатског округа. Скупу је присуствовало 43 особе из 25 институција.
 • Дана 24. 09. у Пожаревцу је одржан семинар за институције са територија Браничевског и Подунавског округа. Скупу је присуствовало 39 особа из 22 институције.
 • Дана 25. 09. у Шапцу је одржан семинар за институције са територије Мачванског округа. Скупу је присуствовало 20 особа из 16 институција.
 • Дана 28. 09. у Ваљеву је одржан семинар за институције са територије Колубарског округа. Скупу је присуствовало 27 особа из 18 институција.
 • Дана 1. 10. у Сомбору је одржан семинар за институције са територија Западнобачког и Севернобачког округа. Скупу је присуствовало 38 особа из 28 институција.
 • Дана 2. 10. у Кикинди је одржан семинар за институције са територије Севернобанатског округа. Скупу је присуствовало 23 особе из 16 институција.
 • Дана 9. 10. у Сремској Митровици је одржан семинар за институције са територије Сремског округа. Скупу је присуствовало 18 особа из 14 институција.
 • Дана 12. 10. у Новом Саду је одржан семинар за институције са територије Јужнобачког округа. Скупу је присуствовало 47 особа из 29 институција.
 • Дана 14. 11. на Златибору је одржан семинар за институције са територије Златиборског округа. Скупу је присуствовало 61 особа из 47 институција.
 • Дана 15. 11. у Новом Пазару је одржан семинар за институције са територије Санџачког округа. Скупу је присуствовало 28 особа из 22 институције.
 • Дана 22. 11. и 23. 11. у Краљеву су одржани семинари за институције са територија Рашког, Расинског и Моравичког округа. Укупно је на предавањима присуствовало 49 учесника из 31 институције.
 • Dана 27. 11. у Бору је одржан семинар за институције са територија Борског и Зајечарског округа. Скупу је присуствовало 36 особа из 23 институције.
 • Дана 28. 11. и 29. 11 у Крагујевцу је одржан семинар за институције са територије Поморавског и Шумадијског округа. Укупно је на предавањима присуствовало 82 учесника из 55 институција.
 • У Нишу је од 4. 12. до 6. 12. одржана серија семинара за представнике радних група из институција које се налазе на подручју Нишавског, Јабланичког, Пиротског, Пчињског и Топличког округа. Укупно је на предавањима присуствовало 143 учесника из 101 институције.