Предавање о јачању интегритета у Великом Градишту

Студијска посета Словенији
15/11/2019
Промовисана Методологија за примену ЛАП-а
26/11/2019

Предавање о јачању интегритета у Великом Градишту

print

Агенција за борбу против корупције одржала је предавање о јачању интегритета у јавном сектору за представнике локалне самоуправе, јавних предузећа и јавних служби у општини Велико Градиште
Руководилац Одсека за планове интегритета и анализу ризика од корупције Драгана Крунић говорила је о примени различитих превентивних механизама за борбу против корупције, са посебним освртом на улогу и значај израде и спровођења плана интегритета у превенцији корупције и других неправилности.
Предавање је део активности запослених Агенције за борбу против корупције који се спроводи након њихове обуке у марту 2019. године организоване у оквиру The Matra Rule of Law Training Programme Хелсиншког комитета из Хага.