Održani seminari za predstavnike institucija iz sistema prosvete

Zvečan – Izbori za odbornike
22/06/2012
Irig – Izbori za odbornike
25/06/2012

Održani seminari za predstavnike institucija iz sistema prosvete

valjevo_mala
print

Odsek za planove integriteta održao je početkom marta 2013. godine seminare za predstavnike institucija iz sistema prosvete. Na seminare su pozivane institucije koje su se prijavljivale preko školskih uprava. Održano je 10 seminara u 6 gradova Srbije na kojima je bilo prisutno ukupno 832 osobe iz 600 ustanova iz sistema prosvete. Učesnici seminara su bili članovi radnih grupa za izradu plana integriteta u institucijama iz sistema prosvete (predstavnici osnovnih škola, srednjih škola, domova za smeštaj dece…)
Seminari su održani sa ciljem razvijanja znanja i svesti o značaju uvođenja plana integriteta kao preventivnog institucionalnog mehanizma u borbi protiv korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti; upoznavanja učesnika sa pojmom, svrhom i ciljem izrade plana integriteta, uporednom praksom, kao i načinom izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji.

Foto galerija

Sistem prosvete je najveći po broju institucija. Međutim, uprkos brojnim prilikama da predstavnici ovih institucija prisustvuju seminarima koje Agencija za borbu protiv korupcije već treću godinu održava u opštinama i gradovima u Srbiji, na kojima je bila obrađivana i tema plana integriteta kao zakonske obaveze svih javnih institucija, pojavio se problem da je veoma mali broj institucija, sistema prosvete, započeo rad na svom planu integriteta. Nakon nekoliko pokušaja, počevši od novembra 2012. godine, da se Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko školskih uprava, uključi u obaveštavanje institucija iz svoje nadležnosti o ovoj zakonskoj obavezi, to je i urađeno krajem februara 2013. godine, i nakon toga su organizovani ovi veoma posećeni seminari, koji pokazuju njihovu zainteresovanost da se ovaj preventivni mehanizam izradi.


Detaljniji podaci o održanim seminarima:

Dana 06.03.2013. godine, održana su dva seminara u Kraljevu. Skupu je prisustvovalo 173 osobe iz 93 institucije.

Dana 07.03.2013 godine, održana su dva seminara u Nišu. Skupu je prisustvovalo 168 osoba iz 101 institucije.

Dana 11.03.2013 godine, održan je seminar u Valjevu. Skupu je prisustvovalo 172 osobe iz 117 institucija.

Dana 12.03.2013. godine, održana su dva seminara u Novom Sadu. Skupu je prisustvovalo 189 osoba iz 179 institucija.

Dana 14.03.2013. godine, održan je seminar u Zaječaru. Skupu je prisustvovalo 69 osoba iz 52 institucije.

Dana 14.03.2013. godine, održan je seminar u Požarevcu. Skupu je prisustvovalo 61 osoba iz 58 institucija.