Održane obuke o primeni Metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima

Nova članica Mreže institucija za sprečavanje korupcije
28/12/2021
Narodna skupština o Izveštaju Agencije
30/12/2021

Održane obuke o primeni Metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima

print
Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije održali su dve onlajn obuke pod nazivom „Primena Metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima“ za ukupno 20 zaposlenih iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Ministarstva privrede, sprovodeći tako mere koje su predviđene Operativnim planom za sprečavanje korupcije u oblasti od posebnog rizika, koji je usvojila Vlada, a kojim su ove obuke, za navedene organe javne vlasti, predviđene za četvrti kvartal 2021. godinu.

Cilj ove obuke je bio da se predstavnici Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Ministarstva privrede obuče da primenjuju Metodologiju za procenu rizika od korupcije u prpopisima ali i da se ujedno  upoznaju sa novom nadležnošću Agencije za sprečavanje korupcije, koja je propisana Zakonom o sprečavanju korupcije.

Zakonom o sprečavanju korupcije Agenciji su, pored ostalog, data ovlašćenja da inicira donošenje propisa radi otklanjanja rizika od korupcije, kao i da daje mišljenje o proceni rizika od korupcije na nacrte zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije. Zakonom je istovremeno utvrđena obaveza organa državne uprave da Agenciji dostave nacrte zakona iz tih oblasti radi davanja mišljenja.

Polaznicima obuke predstavljena je Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima, objašnjeni osnovni pojmovi, normativni okvir, cilj i značaj procene rizika, faze procene rizika, a posebna pažnja posvećena je faktorima rizika korupcije u propisima i njihovom identifikovanju, koje su predstavnici Agencije polaznicima predstavili kroz različite primere.