Oдржане обуке о примени Методологије за процену ризика од корупције у прописима

Нова чланица Мреже институција за спречавање корупциje
28/12/2021
Народна скупштина о Извештају Агенције
30/12/2021

Oдржане обуке о примени Методологије за процену ризика од корупције у прописима

print
Представници Агенције за спречавање корупције одржали су две онлајн обуке под називом „Примена Методологије за процену ризика од корупције у прописима“ за укупно 20 запослених из Агенције за лиценцирање стечајних управника и Министарства привреде, спроводећи тако мере које су предвиђене Оперативним планом за спречавање корупције у области од посебног ризика, који је усвојила Влада, а којим су ове обуке, за наведене органе јавне власти, предвиђене за четврти квартал 2021. годину.

Циљ ове обуке је био да се представници Агенције за лиценцирање стечајних управника и Министарства привреде обуче да примењују Методологију за процену ризика од корупције у прпописима али и да се уједно  упознају са новом надлежношћу Агенције за спречавање корупције, која је прописана Законом о спречавању корупције.

Законом о спречавању корупције Агенцији су, поред осталог, дата овлашћења да иницира доношење прописа ради отклањања ризика од корупције, као и да даје мишљење о процени ризика од корупције на нацрте закона из области посебно ризичних за настанак корупције. Законом је истовремено утврђена обавеза органа државне управе да Агенцији доставе нацрте закона из тих области ради давања мишљења.

Полазницима обуке представљена је Методологија за процену ризика од корупције у прописима, објашњени основни појмови, нормативни оквир, циљ и значај процене ризика, фазе процене ризика, а посебна пажња посвећена је факторима ризика корупције у прописима и њиховом идентификовању, које су представници Агенције полазницима представили кроз различите примере.