Одржана прва обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу

Огласна табла
25/05/2022
Објављен Каталог поклона јавних функционера за 2021. годину
31/05/2022

Одржана прва обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу

print

Агенција за спречавање корупције одржала је 26. маја 2022. године прву у низу обука за руководиоце институција које су у обавези да израде и спроведу план интегритета у трећем циклусу. Обуку „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“ похађало је 18 директора, односно помоћника директора основних школа са територије Града Београда.

Циљ ове обуке био је да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције. У складу са тим, учесницима су представљени механизми за јачање индивидуалног и институционалног интегритета кроз надлежности Агенције, појам, значај и сврха израде плана интегритета односно анализа ризика од корупције у институцији, а нарочита пажња посвећена је бољем разумевању улоге и одговорности директора код израде и спровођења плана интегритета.

Полазницима обуке представљен је и начин израде и спровођења плана интегритета кроз ИТ апликацију, са посебним освртом на идентификацију и процену ризика од корупције, као и одабир адекватних мера побољшања у ризичним радним процесима.

III циклус израде и спровођења плана интегритета обухвата око 3000 институција од којих је више од 800 основних школа.

Подсећамо све институције да је у току друга фаза израде плана интегритета у којој радна група треба да процени ризике у свим областима/процесима које су наведене у нацрту плана интегритета, као и да је крајњи рок за доношење одлуке о усвајању плана интегритета и њено постављање у апликацију 31.10.2022. године.