Одржана презентација резултата истраживања “Интегритет здравствених институција из перспективе корисника њихових услуга”

Одељење за Стратегију и прописе
06/07/2012
Варварин – Избори за одборнике
24/07/2012

Одржана презентација резултата истраживања “Интегритет здравствених институција из перспективе корисника њихових услуга”

milosidamir
print

Агенција за борбу против корупције одржала је данас, 21. јуна, представљање резултата истраживања „Интегритет здравствених институција из перспективе корисника њихових услуга“ које је спроведено на узорку од 1452 корисника услуга здравствених институција. Циљеви истраживања су били утврђивање стања интегритета здравствених установа из перспективе њихових пацијената, као и утврђивање ризичких тачака које доводе до корупције, злоупотреба и других неправилности у раду установа здравственог сектора.
Презентација је била намењена представницима медија, као и представницима институција и организација које се баве здравством и здравственим политикама.

Презентација