Održana obuka za političke subjekte

Direktor Agencije sa ministrom Vulinom o unapređenju saradnje
24/12/2020
Nova članica Mreže institucija za sprečavanje korupcije
29/12/2020

Održana obuka za političke subjekte

print

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je onlajn obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podnošenju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o troškovima izborne kampanje. Praktični deo obuke sa instrukcijama za ispravno unošenje podataka u izveštaj dostupan je na YouTube kanalu  Agencije kao i prezentacije sa obuke.

Prezentacija – Primena zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Prezentacija – Kontrola finansiranja političkih subjekata