Одржана обука у Канцеларији за младе градске општине Звездара

Резултати – победнички пројекат 2011
11/01/2013
Шта се доставља Агенцији
15/01/2013

Одржана обука у Канцеларији за младе градске општине Звездара

print

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је 5. и 6. новембра на позив удружења грађана Иницијатива за демократско друштво одржало обуку Механизми за спречавање корупције у просторијама Канцеларије за младе градске општине Звездара. Обуци је присуствовало петнаест представника удружења: Иницијатива за демократско друштво, Група за анализу и креирање јавних политика и Србија у покрету.

Током обуке учесници су имали прилику да се информишу и усвоје нова знања о улози и мандату Агенције за борбу против корупције, важности превенције корупције, значају индивидуалног и инстутуционалног интегритета за добро функционисање институција, као и да ојачају компетенције за доношење одлука и преузимање одговорности.