Одржана конститутивна седница Већа Агенције

Представници Државне комисије за спречавање корупције Северне Македоније у посети Агенцији
19/03/2021
In memoriam
29/03/2021

Одржана конститутивна седница Већа Агенције

print
Веће Агенције за спречавање корупције као другостепени орган који одлучује о жалбама на одлуке које доноси директор (изузев одлука о правима и обавезама запослених у Агенцији), заузима начелне ставове за примену закона, надзире рад директора и прати његово имовинско стање, одржало је 24. марта 2021. године конститутивну седницу. Чланови Већа су на седници изабрали Даницу Маринковић за председника, а Тамару Мишић за заменика председника Већа. Веће је донело и Пословник о раду којим је уредило начин рада и одлучивања.