Održana dva seminara „Mehanizmi za borbu protiv korupcije u Srbiji“

10. sednica Odbora Agencije
12/07/2011
Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata
19/06/2012

Održana dva seminara „Mehanizmi za borbu protiv korupcije u Srbiji“

Vesti
print

Odsek za programe obuke Agencije za borbu protiv korupcije je u dva termina,      od 26 – 28. septembra i od 12 –  14. oktobra organizovao seminar pod nazivom Mehanizmi za borbu protiv korupcije u Srbiji za studente završnih godina studija i diplomce koji su konkurisali na dosadašnja tri konkursa za obavljanje stručne prakse u Agenciji.

Trodnevni seminari su održani s ciljem upoznavanja polaznika sa mandatom Agencije za borbu protiv korupcije, mehanizmima za borbu protiv korupcije, kao i s ciljem osnaživanja kapaciteta polaznika za jačanje ličnog, ali i društvenog i institucionalnog integriteta jednoga dana kada budu radno angažovani.

Foto galerija

Metodološki koncept seminara je podrazumevao kombinaciju radioničarskog rada i predavanja koja su održali zaposleni u Agenciji za borbu protiv korupcije, stručnjaci za određene segmente rada Agencije i jedan član Odbora.

Po završetku seminara učesnici su istakli da je prezentovan sadržaj imao visoku informativnu vrednost i da je značajno uticao na formiranje slike o relevantnosti rada Agencije za borbu protiv korupcije u savremenom društvenom trenutku. Takođe, generalna impresija učesnika je da je seminar doprineo povećanju korpusa znanja i ličnog uvida o moći preventivnih mehanizama za borbu protiv korupcije.

Isti seminar za treću grupu polaznika biće održan od 9. do 11. novembra 2011. godine.