Održana četiri seminara pod nazivom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji

Kula – Izbori za odbornike
22/06/2012
Lajkovac – Izbori za odbornike
22/06/2012

Održana četiri seminara pod nazivom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji

DSC01241
print

Tokom novembra Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom održalo je 4 seminara pod nazivom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji. Seminar je imao za cilj da diplomce i studente završnih godina fakulteta koji su se prijavili za stažiranje u Agenciji na poslednja tri konkursa, a nisu primljeni, upozna sa mandatom Agencije, mehanizmima za borbu protiv korupcije, ali ih i osnaži za donošenje odluka i rešavanje etičkih dilema. Ukupno 77 učesnika je pohađalo seminar. Naveći broj njih je ocenio da će stečena znanja primeniti u budućem ličnom i profesionalnom životu, kao i kroz informisanje svoje okoline o štetnosti korupcije.

Foto galerija
I seminar 7 – 9. 11. 2012.
II seminar 14 – 16. 11. 2012.
III seminar 21 – 23. 11. 2012.
IV seminar 28 – 30. novembar 2012.