Одржана четири семинара под називом Механизми за спречавање корупције у Србији

Кула – Избори за одборнике
22/06/2012
Лајковац – Избори за одборнике
22/06/2012

Одржана четири семинара под називом Механизми за спречавање корупције у Србији

DSC01241
print

Током новембра Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом одржало је 4 семинара под називом Механизми за спречавање корупције у Србији. Семинар је имао за циљ да дипломце и студенте завршних година факултета који су се пријавили за стажирање у Агенцији на последња три конкурса, а нису примљени, упозна са мандатом Агенције, механизмима за борбу против корупције, али их и оснажи за доношење одлука и решавање етичких дилема. Укупно 77 учесника је похађало семинар. Навећи број њих је оценио да ће стечена знања применити у будућем личном и професионалном животу, као и кроз информисање своје околине о штетности корупције.

Фото галерија
I семинар 7 – 9. 11. 2012.
II семинар 14 – 16. 11. 2012.
III семинар 21 – 23. 11. 2012.
IV семинар 28 – 30. новембар 2012.