Održan seminar za studente

Prvi izveštaj o primeni Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje
02/04/2014
Direktorka Agencije predstavila izveštaj o radu Odboru za finansije Narodne skupštine
29/05/2014

Održan seminar za studente

print
U okviru sporazuma o saradnji između Agencije za borbu protiv korupcije i Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, grupa studenata Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta bezbednosti koji su tokom aprila pohađali obuku „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“ posetila je Agenciju 14. maja. Tokom posete, studenti su imali priliku da se bolje upoznaju sa temama vezanim za rad Agencije: kontrola finansiranja političkih subjekata, registar i kontrola imovine funkcionera, plan integriteta kao mehanizam za prevenciju korupcije, praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za njeno sprovođenje. Prezentaciji je prisustvovalo šesnaest studenata. U drugoj polovini godine planirana je još jedna poseta Agenciji.