Održan seminar za rukovodioce zaposlene u organima AP Vojvodine

sesijabgd
Prvi seminar za predstavnike kadrovskih službi republičkih organa
16/05/2011
Dvanaesta sednica odbora Agencije
23/06/2010

Održan seminar za rukovodioce zaposlene u organima AP Vojvodine

DSCN1133
print
Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji između Agencije za borbu protiv korupcije i Službe za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine, 20. marta održalo seminar pod nazivom „Prevencija korupcije: Lična i profesionalna etika“ u prostorijama Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine u Andrevlju.

Seminaru je prisustvovalo dvadeset rukovodilaca srednjeg nivoa koji su zaposleni u pokrajinskim organima. Učesnici su tokom rada imali priliku da se upoznaju sa radom Agencije za borbu protiv korupcije, ulogom i vrednostima državnih službenika, rizičnim situacijama za nastanak korupcije u radnom okruženju, kodeksom ponašanja kao mehanizmom za oblikovanje poželjnog ponašanja i značaju odgovornosti u rukovođenju.

U narednom periodu biće održani i seminari o sprečavanju sukoba interesa funkcionera i registru i kontroli imovine funkcionera.